Jak to jest być sąsiadem Puszczy? Raport z badania

Jak to jest być sąsiadem Puszczy? Raport z badania

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym na podstawie badania opinii i świadomości mieszkańców na temat korzyści i walorów wynikających z mieszkania w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wywiady ankietowe przeprowadzono z mieszkańcami gmin Izabelin, Stare Babice, Leszno oraz Łomianki. Ankieta w wersji elektronicznej była również dostępna online.

Badanie miało na celu poznanie:

  • świadomości korzyści płynących z zamieszkiwania obszarów należących do otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego;
  • dostrzeganych problemów oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego występujących na terenie ankietowanych gmin;
  • niekorzystnych zmian związanych z dotychczasową ingerencją człowieka w środowisko Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny;
  • stosowanych zabiegów na własnych podwórkach, w ogródkach;
  • ewentualnych barier dla wprowadzenia rozwiązań i sposobów postępowania bardziej korzystnych dla środowiska;
  • zainteresowania aktualną ofertą edukacyjną Kampinoskiego Parku Narodowego.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • Bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego jest istotnym czynnikiem wpływającym na osiedlenie się respondentów w jego otulinie i ma pozytywny wpływ na ich życie. Najczęściej wskazywaną korzyścią z mieszkania w pobliżu lasu wskazywaną przez respondentów była możliwość aktywności fizycznej (przede wszystkim spacerów) i bliskość dzikiej przyrody. Najważniejszą niedogodnością dla respondentów okazała się trudność w transporcie do miejsca pracy.
  • Ankietowani w dużej mierze nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z ingerencji człowieka. Wśród wskazanych zagrożeń dominują te związane z jakością powietrza, czy zaśmiecaniem lasu, zaś stosunkowo niewielu respondentów zwróciło uwagę na zagrożenia wobec zwierząt.
  • Trudno jest też jednoznacznie stwierdzić, czy respondenci zdają sobie sprawę z faktu, że ich posesje mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla otaczającego je leśnego ekosystemu, gdyż prawie 100% ankietowanych jest zdania, że nie szkodzi przyrodzie. Równocześnie wiele osób deklaruje, że posiada w ogrodach obce gatunki roślin, korzysta z kosiarek spalinowych do pielęgnacji trawników i otacza posesje wysokimi, często ostro zakończonymi ogrodzeniami.
  • Można zauważyć duże zainteresowanie przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, które można zastosować w ogrodzie lub na posesji. Ankietowani deklarowali chęć poszerzenia swojej wiedzy m.in. na temat uprawy ziół w kuchni i lecznictwie, tworzenia ogrodów deszczowych, łąk kwietnych oraz naturalnej ochrony roślin.

W badaniu wzięło udział niemal 400 osób. Wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie bardzo dziękujemy. Wyniki badania stanowią cenne źródło informacji na temat odbiorców projektu „Moja Puszcza”. Dzięki nim będziemy mogli lepiej dostosować charakter prowadzonych działań do potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności. Dotyczy to między innymi cyklu warsztatów „Przestrzeń przyjazna przyrodzie”, z których pierwsze odbędą się już jesienią tego roku.

Raport z badania można pobrać TUTAJ.

Na skróty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny