Dobre praktyki

Postępujący proces suburbanizacji terenów otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, jak i samego parku przyczyniają się do wielu problemów środowiskowych, w szczególności:

  • degradacji stosunków wodnych (obniżenia poziomu wód gruntowych, przyspieszenia odpływu powierzchniowego, zwiększenia fluktuacji przepływów w ciekach, zaburzenia retencji wody w krajobrazie, zalewania terenów sąsiednich),
  • zniszczenia naturalnej rzeźby terenu i struktury gleby,
  • usunięcia istniejącej szaty roślinnej i odebrania miejsc żerowania i bytowania zwierząt.

Aby minimalizować negatywne skutki zabudowy obszarów naturalnych, coraz szybciej powiększających się terenów nieprzepuszczalnych oraz obszarów o niskiej bioróżnorodności, wspólnie z naszymi ekspertami opracujemy katalog dobrych praktyk. Będzie on stanowić materiał szkoleniowo-edukacyjny prezentujący dobre rozwiązania z Polski i zza granicy dostosowany do lokalnych warunków, z zakresu:

  • małych, przydomowych rozwiązań zwiększających retencję krajobrazową oraz roślinnych form oczyszczania wody opadowej (ogrody deszczowe, naturalne baseny, wykorzystywanie deszczówki);
  • uwzględnienia przy budowie powierzchni utwardzonych materiałów i technologii przepuszczalnych wraz z przykładami możliwości rozszczelnienia już utwardzonych powierzchni;
  • przykładów tworzenia ogrodów przydomowych tworzących siedliska jak najbardziej zbliżone do naturalnych siedlisk występujących w ekosystemie, sprzyjających bioróżnorodności, stanowiących dodatkową bazę pokarmową dla drobnych
  • zwierząt parkowych oraz owadów zapylających;
  • naturalnych metod pielęgnacji roślin, niewymagających chemii ogrodniczej;
  • zrównoważonego wykorzystywania naturalnych, lokalnych zasobów przyrody do tworzenia małej infrastruktury.

Katalog dobrych praktyk zostanie opracowany w oparciu o analizę potrzeb i uwarunkowań lokalnych - zarówno potrzeb lokalnej społeczności, jak i wydolności oraz zapotrzebowania środowiska przyrodniczego.

Na skróty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny